Ontwerp voor de uitbreiding van een jeugdheem te Kuurne

Wedstrijdontwerp - niet weerhouden

Het jeugdheem bestaat uit twee typerende delen. Het sterk verouderde deel lijkt ons eerder aan vervanging toe. De polyvalente zaal met een duidelijke typologische vorm van een ‘huis met zadeldak’ kan behouden blijven.

In de nieuwe uitbreiding krijgt zowel de chiro als het jeugdatelier terug zijn stek.
De chiro-lokalen (donkerblauw op schema) worden langs één lange gang geplaatst. Deze doet dienst als sas, en laat de koude minder snel toe in de verwarmde lokalen. Het jeugdatelier (geel op schema) wordt in hetzelfde volume meegenomen. Zowel chiro als jeugdatelier kunnen hun eigen bergruimtes hebben (donkergrijs op schema).
Een tweede hal / sas kan zowel het jeugdatelier als de polyvalente zaal bedienen. Deze is ruimer dan enkel een gang zodat deze kan dienst doen als ontvangstruimte, vestiaire... 
Het sanitair (lichtblauw op schema) kan zowel beschikbaar gesteld worden voor chiro, jeugdatelier alsook de polyvalente zaal. Aan de polyvalente zaal kan nog een technische ruimte en berging geschakeld worden. Laatste kan handig zijn voor het wegbergen van voorraad, tafels en stoelen....

Door het voorzien van twee sassen met elk hun eigen toegangsdeur biedt het ontwerp de mogelijkheid het heem bruikbaar te maken voor verschillende gebruikers terzelfdertijd. Of om slechts bepaalde delen toegankelijk te maken. Eveneens kunnen beide sassen met elkaar verbonden worden  met een afsluitbare deur zodat op sommige tijdstippen bv. de chiro ook de polyvalente zaal gebruikt. Het jeugdatelier kan dan nog steeds apart functioneren. De polyvalente zaal kan ook door het jeugdatelier gebruikt worden.

Deze keuzemogelijkheid in gebruik en programma maakt van het ontwerp een duurzaam te gebruiken gebouw met een optimale bezetting. Eveneens in beheersing en regeling van de nodige verwarming / ventilatie biedt dit zijn voordelen.

Door het terrein op te laten lopen naar het gebouw toe, en er de helling van het ‘groene’ dak uit voort te laten  vloeien gaat het gebouw op in de omgeving. Via een rij bovenramen achteraan krijgen alle lokalen natuurlijk daglicht (noorderlicht) binnen.

Het ‘groene’ dak van de lokalen loopt over de zuidgevel en de inkom door naar buiten, en wordt daar een ruime beschermende luifel die tevens oververhitting in de zomer (zuidzijde) van de lokalen voorkomt. Eén of meerdere chiro-vlaggen steken fier door een opening in het dak en krijgen zo een ereplaats.

Er wordt nog een aparte afsluitbare overdekte (buiten)berging voorzien voor sjormateriaal, tenten, zeilen, bbq, ... (grijs op de snede).

Door de variatie in hellingen die we toevoegen aan het terrein ontstaat er een prikkelende buitenruimte die aanmoedigt tot spelen. De mogelijkheid bestaat om een glijbaan, rioleringsbuizen, enz in te werken in het terrein ... . De schuine bovenzijde van de berging wordt zittribune, het afdak het podium, enz. Naast deze eerder avontuurlijke ruimte tegen het gebouw hebben we nog steeds voldoende vrij grasveld voor pleinspelen of om te voetballen...
Het optrekken van het terrein rondom het gebouw vormt een buffer: er ontstaat een buitenplaats beschut van wind en regen, tevens wordt mogelijke geluidslast naar de buren beperkt.

 

De in het landschap  geïntegreerde nieuwbouw zoekt aansluiting met het bestaande “Wit heem”; dat zijn ‘typologische’ eigenheid behoudt en hierdoor opgewaardeerd wordt tot een kamp-’huis’.

De bekledingen en afwerkingen van de uitbreiding (groenaanleg en gevelbekledingen) kunnen door de keuze in materialen uitgevoerd worden door de toekomstige gebruikers zelf. Het daarmee gepaard gaande engagement zorgt voor een persoonlijke toets en het nodige respect voor het gebouw en de site; alsook voor een interessante budgettaire besparing.
De structurele wanden en de daken (met de nodige dichtingen) kunnen voorzien worden door de aannemer; de chiro & het jeugdatelier met hun vrijwilligers zouden de bekledingen in planken, alsook de groendaken zelf kunnen aanbrengen.

De idee voor een houten bekleding sluit nauw aan met de huidige situatie. Het bestaande contract tussen wit – bruin lijkt ons een leuk gegeven om te bewaren in het vernieuwde heem.

Door het werken met een niet regelmatige gevelbekleding blijft het mogelijk om een afgebroken of beschadigde plank steeds eenvoudig te herstellen zonder veel moeite en kosten.
Door de onregelmatigheid is de afmeting van de te gebruiken planken ondergeschikt, waardoor er amper materiaalverlies zal zijn. De huid van het gebouw zal op deze manier niet op voorhand vast liggen, maar door de gebruikers zelf ter plaatse bepaald worden.

Categorieën   verbouwing
Type   ontdek
Fase   ontwerp
Bouwheer   Gemeentebestuur Kuurne
Locatie   Kuurne
Team   Robby Delobelle, Hannes De Preester
Ontwerp   2012