Ontwerp ontmoetingscentrum te Wanzele

‘Ontmoetingscentrum als poort naar het speelpark Krawietel’

Het ontmoetingscentrum Wanzele bestaat op heden uit een verzameling van ietwat verouderde gebouwen, die op de hoek van een publiek toegankelijk speelpark zijn ingeplant. Verschillende functies worden ondergebracht in meerdere, fragmentarisch opgestelde gebouwen, waarvan het hoofdgebouw ‘Oud Gemeentehuis’ het historische hoofdelement uitmaakt.

De ouderdom en gebrekkige kwaliteit van de bijgebouwen, in combinatie met de beperkte openheid van de gebouwenkluster naar het park toe, maken dat het huidige ontmoetingscentrum niet meer voldoet aan de hedendaagse wensen en comforteisen van diens gebruikers. Het is tevens de voeling met het mooie groene speelpark wat verloren ... !

In ons voorstel zien wij een heropwaardering van het voormalige gemeentehuis, waarbij dit historische hoofdgebouw terug in ere kan worden hersteld door het restaureren van de gevel & het dak, en door de raampartijen te vernieuwen met ramen naar het oorspronkelijke historische model.

De bijgebouwen worden afgebroken, en ter hoogte van de aansluiting met de aangebouwde woning (links), wordt het volume van de huidige diensteningang gedeeltelijk teruggetrokken. Op die manier komt het ‘Oud Gemeentehuis’ opnieuw visueel los te staan van de naastliggende rij-bebouwing, en komt het terug ‘in’ het groene speelpark te staan.

Door het wegnemen van het verlaagd plafond en de zoldervloer in de polyvalente zaal, en het restaureren, verstevigen en zichtbaar maken van het dakgebinte, wordt de ruimtelijke beleving ook binnen in het historische gebouw sterk opgewaardeerd, en ontstaat de mogelijkheid om een mezzanine in de zaal te voorzien. Het toevoegen van enkele functionele volumes ter hoogte van de binnenkoer, zorgt dat het ‘Oud Gemeentehuis’ terug voldoet aan de hedendaagse noden & comforteisen, en opnieuw dienst kan doen als een volwaardige ontmoetingsplaats voor allerhande activiteiten.

Een tweede bestaand volume waarin heden het (vrij recent gerenoveerde) sanitair, het monitorenlokaal en het secretariaat voor de speelpleinwerking is gehuisvest blijft in ons voorstel ook behouden, en wordt aangevuld met een nieuw volume, dat over twee verdiepingen de bestaande volumes van zowel het ontmoetingscentrum, als de lokalen van de speelpleinwerking tot één coherent geheel maakt.

Dit nieuwe gebouw wordt dwars op de bestaande bebouwing geplaatst, en vormt zo een krachtige lijn die de bezoeker uitnodigt, en mee het speelpark in begeleidt. De schuine lijnen van de ‘natuurlijk’ houten lamellengevel, de circulatiepasserellen, alsook de groene hellende daktuin, vormen een zachte en speelse overgang tussen het gebouw & het speelpark, maken van het gebouw een ‘tribune’ of ‘podium’ op het park, en brengen het parkgebeuren dichter naar de straat toe.

De diverse circulaties bevinden zich ‘buiten’, en worden zowel voor het ontmoetingscentrum als voor de speelpleinwerking gebruikt zonder elkaar te storen.

In het huidige voorstel is het ook steeds mogelijk de verschillende gebouwen, het park en de binnenplaats volledig of partieel af te sluiten.

Met ons voorstel beogen we door de combinatie van het renoveren en opwaarderen van het bestaande historische gebouw en de toevoeging van een hedendaags nieuw volume, een functioneel ontmoetingscentrum te bouwen, dat voortaan de nieuwe ‘poort’ zal vormen naar het mooie groene en publiek toegankelijke speelpark ... !

Categorieën   verbouwing
Type   ontdek
Fase   ontwerp
Bouwheer   Gemeente Lede
Locatie   Wanzele
Team   Robby Delobelle, Hannes De Preester, Brecht Pot
Ontwerp   2014