Ombouwen schuur tot woonruimtes te Deux-Acren

Het karakter van de schuur en de openheid tot in het dakgebinte bleef behouden. De typische inrij-doorgang voor tractor of hooiwagen is geintegreerd in de woonruimte, voorzien van een nieuwe houten ‘doorkijk’ inrijpoort, gecombineerd met een volledig opengaande glazen wand (sas). Deze nieuwe poort is zo ontworpen dat ze een subtiel lichtspel van zon- en daglicht binnen laat vallen, bij geopende poort baadt de volledige schuur in het daglicht. De bestaande nivoverschillen zijn subtiel geintegreerd in het geheel.

De schuur werd grondig geïsoleerd, en wordt verwarmd op lage temperatuur (vloer-, wand- en plafondverwarming) opgewekt door een warmtepomp (lucht-watersysteem). Een zonneboiler zorgt voor het sanitaire warm water. Het regenwater wordt gerecupereerd en het afvalwater wordt gezuiverd d.m.v. een rietveld.

Zo’n mooie open ‘ruimte’ verdient een boeiend interieur, die mee ontworpen werd met de nodige aandacht voor correct materiaal-  en kleurgebruik en voor een aangepaste vormgeving..

Categorieën   verbouwing, interieur
Type   wonen
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Treunen-Adriaensens
Locatie   Deux-Acren
Uitvoering   2004-2007
Energiebesparende maatregelen

De schuur werd grondig geïsoleerd, en wordt verwarmd op lage temperatuur (vloer-, wand- en plafondverwarming) opgewekt door een warmtepomp (lucht-watersysteem). Een zonneboiler zorgt voor het sanitaire warm water. Het regenwater wordt gerecupereerd en het afvalwater wordt gezuiverd d.m.v. een rietveld.