Het bouwen van een uitkijktoren te Turnhout

De toren van het project ‘Bels Lijntje’ werd niet over het fietspad gebouwd zoals aanvankelijk gevraagd; maar in de berm naast het fietspad. Op die manier vormt de toren geen belemmering voor brandweerwagens, werkmaterieel, en geeft deze ook geen invloed op de doorstroming van het fietsverkeer op het Bels Lijntje. Door de toren op de berm te bouwen konden we ook een uitkijkplatform maken op het nivo van het fietspad op de Kleine Klotteraard dicht op het water.
De schuine opstelling van de toren is ons ingegeven door de aslijn van de Kleine Klotteraard , en die aslijn staat ook niet loodrecht op het Bels Lijntje.
De basis van de toren, de gelijkvloerse verdieping is een groot platform voor observatie van de Kleine Klotteraard dicht op het water, en vooral toegankelijk voor oudere en minder mobiele mensen, rolstoelgebruikers, enz.

De eerste verdieping is een gesloten volume, die de mogelijkheid biedt tot het plaatsen van educatieve en informatieve voorzieningen en/of kan dienst doen als een af te sluiten bergruimte.
De toren is vrij gesloten, doch met bewust geplaatste openingen voor plaatselijke doorkijk.
Bij het beklimmen van de eerder gesloten toren is het verassingseffect des te groter als u de uitkijkplatforms betreedt.
Er is een tussenplatform op +/-  8.5 meter met zicht op Kleine Klotteraard, het bovenste platform op +/- 11 meter biedt naast een nog ruimer zicht op de Kleine Klotteraard, ook zicht op het Zwart Water en op een groot stuk van het Bels Lijntje; dat precies als een kaarsrechte lijn, schuin onder uw voeten doorloopt.

Publicaties

Praktijkboek Publieke Ruimte 2011
 Uitkijktorens - AWM nr. 33 - april/mei 2010

Categorieën   nieuwbouw
Type   ontdek
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Vlaamse Landmaatschappij
Locatie   Turnhout
Uitvoering   2006-2008
Budget   € 180.000