Het bouwen van een kleuterdagverblijf en crèche ''t Groen Drieske' te Gentbrugge

Nieuwbouw kinderdagverblijf De Droomboom en Stibo (stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang) 't Groen Drieske werd gebouwd in de wijk Gentbrugge. Het kinderdagverblijf biedt plaats aan 28 kinderen op de eerste verdieping, het Stibo neemt op de gelijkvloerse verdieping zijn intrek. Een opdracht van de Dienst Bouwprojecten van het Departement Facility Management van de Stad Gent.

Nieuwbouw kinderdagverblijf en Stibo

Het Stibo ‘t Groen Drieske verhuisde na jaren van onderdak in een container naar de splinternieuwe gelijkvloerse lokalen van de nieuwbouw. Tijdens het schooljaar is er opvang voor de kinderen van Kleuterschool’t Groen Drieske. Tijdens de vakanties zijn alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot 8 jaar er welkom.

De Stad Gent komt met het nieuwe kinderdagverblijf De Droomboom tegemoet aan de grote vraag van ouders naar meer opvangplaatsen voor kinderen jonger dan drie jaar. In de wijken Gentbrugge/Moscou-Vogelhoek waren er geen stadsinitiatieven voor kinderen jonger dan
18 maanden.

De voorbereidende werken startten in juli 2010 op de bestaande locatie. Het kinderdagverblijf en het Stibo voldoen aan de regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin met betrekking tot veiligheid en preventie.

Het gebouw werd ontworpen voor twee leefgroepen voor een kinderdagverblijf. In elke leefgroep kunnen veertien kinderen opgevangen worden op de eerste verdieping en drie daggroepen voor de buitenschoolse opvang op het gelijkvloers.

Eigenschappen en gebruik van het gebouw

Een grote luifel voor een overdekt stuk speelplaats met aansluitend een nieuwe kleurrijke polyvalente speelzaal als centraal scharnierpunt tussen de bestaande gebouwen en de nieuwbouw, zorgt niet alleen voor een opwaardering van de bestaande gebouwen, maar ook voor een semi-publiek voorpleintje, en een ingekaderd zicht vanaf de openbare weg op de groene site van de kleuterschool.

Een positieve ruimtelijke en psychische context  bieden aan de kinderen, die hen kan helpen in hun educatief proces, was een van de belangrijkste uitdagingen. De bedoeling was een gebouw te concipieren dat respectvol omgaat met de bestaande groene site van de kleuterschool. Het werd een uiterst duurzaam en energiezuinig ontwerp waarmee de stad Gent mag uitpakken als een voorbeeld van energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam bouwen.

De belangrijkste troeven van het project zijn de centrale open ruimte, gekoppeld aan de binnenruimte, die naarmate de weersomstandigheden naadloos in elkaar overlopen. Kleurelementen geven een grote visuele herkenbaarheid aan de school en de integratie van het bestaand gebouw in het nieuwe geheel symboleert de tijdsdimensie van de groei van de school.

Omgekeerde gordijngevel

De gordijngevel van de polyvalente zaal met integratie van kleurrijke vlakken werd op zijn kant geplaatst (horizontaal i.p.v. verticaal) en opgehangen aan een staalstructuur. Daarvoor waren technische aanpassingen nodig. Een experiment die Reynaers Aluminium, de fabrikant van de gordijngevel, prompt als “omgekeerde gordijngevel” gedoopt heeft.

Energielaag gebouw

Conform de energienota van de stad Gent werd er gestreefd naar een Energielaag gebouw met een E-peil 68 en K-peil 28.Dit werd bekomen door een uiterst goede en doorgedreven isolatie (incl. uitschakeling van alle koudebruggen), door een uiterst goed uitgedokterde luchtdichtheid, een effeciente verwarminginstallatie, een technisch hoogstaand ventilatiesysteem (systeem D met warmterecuperatie), enz.

Duurzaamheid in beweging

Het gebouw is zo flexibel mogelijk in gebruik. De interne indeling maakt gebruik van lichte wanden zodat een andere indeling van de ruimtes in de toekomst mogelijk is. De speelzaal en de keuken zijn apart opengesteld van de rest van het gebouw om de zaal multifunctioneel te gebruiken. De scouts, die ook gehuisvest zijn op deze site, maken ook gebruik van het nieuwe sanitaire blok naast de speelzaal. De buurt, de tuin en de aanpalende terrassen nodigen uit tot wandelen en spelen. Kinderen experimenteren op een veilige manier wat die de natuur hen aanbiedt.

Publicaties

→ BUITENSCHRIJNWERK 'T GROEN DRIESKE IN THE PICTURE BIJ REYNAERS - Pocket alu (8/10/2014)
→ DE DROOMBOOM & 'T GROEN DRIESKE GEOPEND - Architectura.be (26/02/2012) 
→ INNOVATE IN ARCHITECTURE VERLIJMD METSELWERK - Wienerberger (7/1/2014)

Categorieën   interieur, nieuwbouw
Type   ontdek
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Stadsbestuur Gent departement Facility Management
Locatie   Gentbrugge
Uitvoering   2007-2012
Budget   +/- 2 000 000 € incl. BTW en erelonen
Team   Robby Delobelle, Marian Depuydt, Isabel Boens
E-peil   E69 (K33)
Energiebesparende maatregelen

Laag energie gebouw: ver doorgedreven isolatie, ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, vloerverwarming, aandacht voor luchtdichtheid