Bouwen van 2 auditoria op 'Campus Vesalius' voor HoGent te Gent

Door een gestage toename van het aantal studenten, heeft de faculteit Gezondheidszorg van HoGent behoefte aan uitbreiding van de verkeerszones en twee extra auditoria. Niet alleen ruimte is een probleem: het bestaande gebouw stamt uit 1974 en biedt ook te weinig frisse lucht, daglicht en mogelijkheden tot ontmoeten.

In het midden
Het plan richt zich niet alleen op de voorgestelde uitbreidingszone achter het bestaande gebouw, maar plaatst één van de auditoria midden in de oudbouw. Deze ingreep biedt meteen een aantal oplossingen.
Het nieuwe gebouw wordt zo verbonden met de bestaande trappenhal en theorielokalen. De nieuwbouw wordt tevens gebruikt voor verbetering van de verkeers- en verblijfszones, de prestaties op het gebied van duurzaamheid (energie- en klimaatbeheersing) en een gezond binnenklimaat.

Verbinding
Tussen de twee auditoria stellen de architecten een opvallende verbinding voor: een loopbrug van de begane grond naar en over de daken. Deze worden voorzien van terrassen en traptreden. De daken van de nieuwe auditoria worden zo sociale ruimten waar studenten en docenten in de buitenlucht kunnen discussiëren, studeren en ontspannen.

De integratie van een auditorium in het Vesalius-gebouw voorkomt onnodige uitbreiding van de campus. Ze willen juist een duidelijke connectie met het omliggende groen bewerkstelligen. De patio’s wordt nieuw leven ingeblazen en de nieuwe wandelroute door en over het gebouw verbindt het interieur en de patio’s met het park.

Meerdere doelen
Veel ingrepen dienen meerdere doelen tegelijkertijd. Zo zorgt het plaatsen van grote glaspartijen in zowel de nieuwbouw als de renovatie voor meer daglichttoetreding, maar ook voor een verbinding tussen binnen- en buitenruimten. Het toelaten van meer daglicht maakt het gebouw comfortabeler, maar reduceert ook het gebruik van kunstlicht en daarmee energie.
Met de keuze om hout ruim toe te passen slaan we eveneens meerdere vliegen in een klap. In combinatie met dikke isolatiepakketten dragen houten constructiematerialen bij aan een verbeterde energieprestatie.
Daarnaast heeft hout onder meer als voordelen dat het CO2 in zich opgeslagen draagt, dat het een hernieuwbaar en recyclebaar materiaal is, en dat het goede vochtregulerende en akoestische eigenschappen heeft. Als de bouw straks is afgerond, heeft Gent het eerste houten hogeschoolgebouw van België.

Gezondheid
De ontwerpers deden tal van voorstellen om de indeling van de gebouwen logischer en duurzamer, en het huidig en toekomstig gebruik flexibeler en comfortabeler te maken. Ze gaan echter nog verder en reiken zelfs ideeën aan voor de catering.

Door een integrale benadering op alle niveaus willen we architectuur maken die mensen inspireert om te leren, samen te zijn en gezonder te leven. Een gezonde geest voor de medische studenten en docenten in het gezonde lichaam van de Vesalius-campus.

Innoverend bouwen met CTL (Cross-Laminated-Timber)
De beide auditoria worden volledig gebouwd met CLT (Cross-Laminated-Timber). Dit is een uniek project in Vlaanderen en vervult hierin onmiskenbaar een pioniersrol. Deze innoverende bouwmethode, waarbij volledig in hout gebouwd wordt, leidt tot innoverende architectuur. De tijd is er ook rijp voor om Vlaanderen te laten kennismaken met het gebruik van CLT in grotere projecten!

Het materiaal waarmee gebouwd wordt is geen baksteen, noch beton, noch staal, ... maar hout, dat dankzij de toepassing van grote en dikke verlijmde panelen in massief hout als structurele elementen gebruikt wordt voor zelfdragende wanden, vloeren en daken. In de filosofie van ‘what you see is what you get’ vormen die structurele elementen meteen ook de ‘aangename’ en ‘warme’ binnenafwerking van het gebouw.

Daken bouwen met overspanningen tot 12 meter, deels dragend op schuine wanden tot op 8 meter hoogte en zo een kolommenvrije ruimte creëren van 160 m² is al niet evident. Bovenop die daken ook nog eens in toegankelijke circulatie- en ontmoetingsruimtes en intensieve daktuinen voorzien die via een helling het gebouw laten opgaan in de groene omgeving maakten de uitdaging compleet.

Beide auditoria hebben een compact volume. De schuine wandvlakken en de getrapte dakvormen in CLT creëren een zeer compacte ruimte, die resulteert in duurzaam materiaalgebruik. Dat komt de akoestiek in de auditoria ten goede. Deze ‘schuine’ houten bouwvolumes zorgen voor een hedendaagse uitstraling, die een positief contrast vormt met de bestaande constructies in beton. In de auditoria garanderen natuurlijk daglicht en het hout een natuurlijke en aangename verblijfskwaliteit.

Publicaties

→ 'HoGent krijgt houten auditoriums' - De Gentenaar 8/10/2015
→ ' Hogent bouwt nieuwe auditoria uit hout' -  HLN 8/10/2015
 'Studeren in houten auditoria' - Bouwen aan Vlaanderen n°5/2015

 

Categorieën   verbouwing, interieur, nieuwbouw
Type   ontdek
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   HoGent voor de faculteit Mens en Welzijn
Locatie   Keramiekstraat 80, Gent
Uitvoering   2014-2017
Budget   +/- 3 500 000 € incl. BTW en erelonen
Team   Robby Delobelle, Isabel Boens
Ontwerp   2012 - Open Oproep 19, winnend ontwerp
In samenwerking met  

ONTWERPERS
Architect ontwerper:  Marc Koehler Architects (MKA)
Co architect:  Wow architectuur en interieur
Landschapsarchitect:  Delva Landscape Architects
Stabiliteit:  Lime bvba
Akoestiek:  Daidalos Peutz
Veligheidscoördinatie:  ACMV

AANNEMERS:
- Lot 1  
Afbraak- en ontmantelingswerken:  Goetinck algemene bouwonderneming
- Lot 2
Perceel 1: Ruwbouwwerken en afwerking voor de nieuwbouw van 2 auditoria, uitgezonderd constructie-, timmer en afbouwwerken in hout.  Serck  nv
Perceel 2:  Constructie- timmer- en afbouwwerekn in hout voor de nieuwbouw van 2 auditoria. De noordboom cbva
Perceel 3: Renovatie en verbouwingswerken van het bestaand gebouw. Serck nv
Perceel 4: Technische installaties. Vandewalle nv