Bouw van voetgangersbruggen voor de Vlaamse Gemeenschap van Natuur en Bos te Kempen

Ter ontsluiting van het jaagpad langs het kanaal Dessel – Schoten en ter realisatie van een wandelpadencircuit, werden in het kader van het project ‘Taxandria’ twee loopbruggen of ‘verhoogde knuppelpaden’ gebouwd. De paden liggen ongeveer 3 meter boven het maaiveld zodat ook grote grazers onderdoor kunnen lopen. De belevingswaarde van het lopen door de kruinen van de bomen, om dan (welliswaar afgeschermd door het feit dat je in een observatiehut terecht komt) uit te kijken op een voor de mens ontoegankelijke vijver is fantastisch. De knuppelpaden vertrekken op hetzelfde niveau dan het asfaltpad van de kanaaldijk en overbruggen de parallelgracht met het kanaal, en zijn bijgevolg rolstoeltoegankelijk. De paden zijn 1,2 meter breed.
Het noordelijk pad heeft geregelde verbredingen tot 1,7 meter zodat rolstoelgebruikers elkaar kunnen passeren. Het knuppelpad is doodlopend op de Lange Linneput met op het einde een observatiehut. Het pad is ongeveer 130 meter lang.

Het knuppelpad dat aansluiting geeft op het wandelpadencircuit is ongeveer 30 meter lang. De aansluiting met het pad gebeurt via een trap. Op het einde van het knuppelpad werd een verbreed uitkijkplatform gebouwd (diameter 3,8 m).
Voor de bouw van beide loopbruggen werd een strikt minimum aan bomen en struiken gekapt.

Categorieën   nieuwbouw
Type   ontdek
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Locatie   Kempen
Uitvoering   2004-2008