Bouw van een uitkijktoren voor de Vlaamse Gemeenschap van Natuur en Bos

De uitkijktoren in het project ‘Taxandria’ werd voorzien op een fietsroute, vandaar dat er geïntegreerd in het ontwerp een fietsenstalling voor een 25-tal fietsen voorzien werd. De toren werd gebouwd op een oude funderingsplaat bij de ingang (Asselbergen) van een voormalig stort. De toren bestaat uit drie open etages op niveau 2,5 meter, 5 meter en 7,5 meter, met een dak. De totale hoogte tot de nok bedraagt 11,7 meter. Onder de toren is een beschermde toegang tot het natuurreservaat voorzien (waar men met geen voertuigen of fietsen door kan); voor het onderhoud van het reservaat diende evenwel een periodiek te openen poort mee geïntegreerd te worden.

Categorieën   nieuwbouw
Type   ontdek
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Uitvoering   2004-2008
Budget   € 130.000