Bij de opmaak van de ‘PLANNEN’  wordt gewerkt met de plek, met zijn eigenheid, natuurlijk lichtinval, oriëntatie, perspectief en uitzicht ... ; een ontwerp wordt opgebouwd vanuit de binnenkant van het gebouw, de plaats waar het om gaat. We creëren een ruimte waarbij de grens tussen interieur en exterieur vervaagt, op die manier wordt er een link gelegd met de directe omgeving.

Bij het ‘BOUWEN’ streven wij naar duurzame oplossingen en een optimale beheersing van mens-en natuurvriendelijke materialen. De combinatie van een professionele en respectvolle samenwerking met uw aannemer(s), onze vakkennis, en vooral onze aanwezigheid op de werf garandeert een vlot verloop en een goede afwerking, en dit binnen het vooropgestelde budget.

In al deze fases is er uiteraard één centraal gegeven dat bovenal onze aandacht vraagt: de mens die moet wonen, werken, leren ...  kortom ‘LEVEN’ in een gecreëerde ruimte die inspireert!

 

Graag ontwerpen wij dan ook uw woning, interieur, werk-, of educatieve omgeving.

Het opzet van dit label is de herkenbaarheid van architecten met een bijzondere aandacht voor lage-energiewoningen te vergroten. In februari 2009 werden onze inspanningen bekroond en mogen we ons ‘ENERGIEBEWUSTE ARCHITECT’ noemen. Dit label is op initiatief van de twee Vlaamse beroepsfederaties voor architecten NAV en BVA, samen met minister van energie Hilde Crevits ontstaan.

Het label is echter niet vrijblijvend en houdt het volgende engagement in:
→ Bouwheren die streven naar een lage-energiewoning (E-peil lager dan E60) of naar een passiefhuis (met certificaat) worden door ons maximaal begeleid en ondersteund om deze doelstelling te halen.
→ Andere bouwheren worden zoveel mogelijk gewezen op mogelijke ingrepen om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Alle mogelijke informatie in dit kader kunnen ze van ons ontvangen en wij stimuleren hen in die richting.
→ Wij engageren ons als architectenbureau om de nodige inspanningen te doen om ontwikkelingen op het vlak van energiezuinig bouwen op te volgen zodat wij op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en technieken.

BEN staat voor bijna-energieneutraal.
Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Met ons kantoor streven we steeds naar een ontwerp met aangepaste conceptuele ingrepen, alsook een doordachte keuze in materialen en constructiewijze. Samen met een nauwe werfopvolging, leidt dit tot het bekomen van een kwaliteitsvolle realisatie. Reeds nu brengen wij deze principes in de praktijk en behoren dan ook tot de 'BEN-voorlopers'

 

We zijn lid van