Verbouwing en interieur woning te Melle

Voorheen was dit een koppelwoning van twee relatief kleine woningen, die elkaars spiegelbeeld waren. Het gedeeltelijk weghalen van de gedeelde muur en van een groot aantal binnenmuren, alsook het gedeeltelijk slopen van de verdiepingsvleor van één van de woningen biedt de woning ruimtelijkheid en vooral een goede bezonning en natuurlijke verlichting van de binnenruimtes.

Het speelse open karakter van de binnenruimtes bezorgt de woning zichten en perspectieven tussen de verschillende woonfuncties onderling.

Categorieën   verbouwing, interieur
Type   wonen
Fase   gerealiseerd
Bouwheer   Dhondt-Bundervoet
Locatie   Melle
Uitvoering   1999-2000