Ontwerp voor het renoveren en uitbreiden van een meergezinswoning te Gent

Categorieën   verbouwing
Type   wonen
Fase   ontwerp
Bouwheer   Bodé
Locatie   Gent
Ontwerp   2018